စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်

 1. 01

  ဆေးဘက်ဆိုင်ရာချို့တဲ့သူများအတွက်
  အရည်အသွေးမြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ခြင်း။

 2. 02

  ဆေးဘက်ဆိုင်ရာချို့တဲ့သူများထံ
  ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီမှု တိုးတက်ရေး နှင့်
  လူမှုဖူလုံရေး ကွန်ရက်တည်ဆောက်ခြင်း။

 3. 03

  ကိုရီးယားကြက်ခြေနီနဲ့ ကမကထပြုပါတယ်။
  ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းစေခြင်း။

 4. 04

  တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
  လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
  လူမှုရေးဆိုင်ရာ အလှူငွေများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။