мэдээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр

гарчиг
Олон соёлт гэр бүлд "итгэл найдвар Эрүүл мэндийн төв нь эмнэлгийн тусламж
огноо

14.04.23

Агуулга
210 003 мянган жилийн, эмнэлгийн ..."Системчилсэн эмнэлгийн тусламж давуу тал"

(Та) Хэвлэлийн сулруулж = "эмзэг Олон соёлт гэр бүлийн эрүүл мэндийн эмч шийдэж чадахгүй болно дэмжлэг үзүүлэх нэг өдөр үнэгүй эмнэлгийн haejundago гарав. системтэй haejwoya нь Joe. Энэ утгаараа эрүүл мэндийн төв нь эмзэг тусламж сайн загвар болно гэж найдаж байна."

Олон соёлт гэр бүлийн хувьд найдвар эрүүл мэндийн төвийн Бүлэг төв хэсэг мэнд, сэтгэцийн эмгэг судлалын хариуцсан sonjihun(39) Сөүлийн Үндэсний их сургуулийн профессор Ёнхап Мэдээ 23 хоногийн өгсөн ярилцлагадаа, найдвар Эрүүл мэндийн төв шалтгааныг тайлбарласан.