мэдээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр

гарчиг
ажилчдын Үзэсгэлэнт тэмцэл "олон-олон өвчтэй чагнуураар товчилсон зүрх сэтгэлд"
огноо

17.03.07

Агуулга
Нийгмийн·Би "чагнуур" эдийн засгийн зүрхэнд зогсож зогсож чадна. Бус, итгэлтэй цай ч сайн хандуулж байгаа эсэх, хэдэн хүн ч гэсэн "Тэд Бэлэг сэтгэлийн талаар огт хамаагүй зогсож тэрээр" хүчин чармайлтын шиг todak гүйдэг. Илүү тарьсан болон Dream найдвар Эрүүл мэндийн төв imsuyeon дээр Сөүл хотын Улаан загалмайн эмнэлэгт саравч дэлгүүр·Би Ким Hyeyoung нийгмийн ажилтан нь "үзэсгэлэнт тэмцэл" хамарсан байна. Майхан гурав дахь түүх дэлгүүр.