мэдэгдэл

гарчиг
Хөнгөвчлөх болон хөнгөвчлөх тусламж үндсэн сургалтын хөтөлбөр нь гарын авлага- хугацаа
огноо

13.03.25

Агуулга

Найдвар Эрүүл мэндийн төв нь нийгмийн эрүүл мэндийн нэг хэсэг болгон эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт явуулж байна,
2013боловсролын жил хөнгөвчлөх хөнгөвчлөх тусламж талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх
дараах сургалтын хөтөлбөр ажиллуулж байх ёстой.

Би өргөдлийн маягтыг бөглөж и-мэйлээр илгээж дараа нь таны орд хураамж талархах, Бүртгэл анх удаа ирж байна, эхний хянадаг оны.