мэдэгдэл

гарчиг
Найдвар Эрүүл мэндийн төв өвчтөн шилжүүлэх хэлбэр
огноо

13.12.23

Агуулга
мэндийн төв рүү илүү анхаарал авчрах найдвар танд баярлалаа.
хүссэн хүмүүс холбогдох байгууллагууд Тэрээр энэ маягтыг татаж үүсгэх чангарсан нь өвчтөн ашиглалтанд холбоо.


* Лавлагаа : 02)2002-8683 эсвэл gw1100115@gmail.com