мэдэгдэл

гарчиг
Найдвар арчилгаа төв тусламж, цагийн хуваарь (2014Одоогийн байдлаар долдугаар сард)
огноо

14.01.03

Агуулга
Сараар уур хилэн тоо хүзүүндээ алт
AM анагаах ухаан
Хүүхэд
Гэр бүлийн анагаах ухааны анагаах ухаан
Сэтгэцийн Эрүүл мэндийн газар
анагаах ухаан
Хүүхэд
Сэтгэцийн Эрүүл мэндийн газар
Гэр бүлийн анагаах ухааны
үдээс хойш Гэр бүлийн анагаах ухааны
Хүүхэд
Гэр бүлийн анагаах ухааны Сэтгэцийн Эрүүл мэндийн газар анагаах ухаан
Хүүхэд
Сэтгэцийн Эрүүл мэндийн газар
Ээж нарт

* амбулаторийн эмчилгээ хүсэж байгаа хэн хүснэгтэд лавлана уу.
* Бусад лавлагаа, Найдвар Эрүүл мэндийн төв зөвлөгөө холбоо барина уу!. 02)2002-8683