အသိပေးချက်များ

ဘှဲ့
မျှော်လင့်ချက်စောင့်ရှောက်မှုစင်တာစောင့်ရှောက်မှုအချိန်ဇယား (2014လောလောဆယ်ဇူလိုင်လထဲမှာ)
နေ့စှဲ

14.01.03

မာတိကာ
အမျက်ဒေါသ ဂဏန်း လည်ပင်း ရှေ
လေး ဆေးဝါး
ကလေးအထူးကု
မိသားစုဆေးပညာ ဆေးဝါး
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
ဆေးဝါး
ကလေးအထူးကု
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
မိသားစုဆေးပညာ
မှနျးလှဲ မိသားစုဆေးပညာ
ကလေးအထူးကု
မိသားစုဆေးပညာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဆေးဝါး
ကလေးအထူးကု
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
သားဖွား

* ပြင်ပလူနာကုသမှုဖို့ဆန္ဒရှိအဘယ်သူသည်စားပွဲတင်ဖတ်ရှုပါ.
* အခြားမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ, မျှော်လင့်ခြင်း Medical Center မှအတိုင်ပင်ခံဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်. 02)2002-8683