мэдэгдэл

гарчиг
Найдвар Эрүүл мэндийн төв эрүүл мэндийн клуб нь олон соёлт гэр бүлийн гарын авлага зохион байгуулсан
огноо

14.03.20

Агуулга
Найдвар Эрүүл мэндийн төв эрүүл мэндийн клуб нь олон соёлт гэр бүлийн гарын авлага зохион байгуулсан

Олон соёлт гэр бүлд эрүүл мэндийн төв гэж найдаж байна(Гадаад ажилчид, дүрвэгсэд гэх мэт)өвчин, Өмнөд Солонгост өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, удирдлагын талаар мэдлэг нэмэгдүүлэх нь туслахын тулд сонирхолтой, захирамжтай дээрх зохион эрүүл мэндийн клуб байдаг эрүүл мэндийн арга дэмжих Энэ ойлголт. олон хүмүүсийн ашиг сонирхол, оролцоог баярлалаа.