โรงพยาบาลโซลกาชาด

  • ศัลยกรรมพลาสติก, ศัลยกรรม, ไม่มีแผนกของทรวงอกและหัวใจและหลอดเลือดศัลยกรรม
  • โซลโรงพยาบาลกาชาดชั่วโมง : 09:00~ 17:00
  • ข้อมูลรายละเอียดตารางเวลาโซลกาชาดโรงพยาบาลดูแลบ้านhttp://www.rch.or.kr/seoul/medical/index.php