ပြည်သူ့ဆေးရုံများ

 • ရှာဖွေရန်လမ်းညွှန် : ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူ, ဒေသခံပြည်သူများ၏, အမည်တူ, ထိုလမ်းကိုရှာရန်.
 • ရှာရန်ဥပမာ : Gyeongsangbuk-do, Chang'an, Changcheondong, seowondae အဖြစ်

ရှာဖွေမှုရလဒ်များ Institution များ / လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ် / အဓိကလိပ်စာ

 1. လွန်စွာကြက်ခြေနီဆေးရုံ

  Gyeongsangnam-do Geochang geochangeup Sangrimri 74-1
  055-944-3251 http://www.rch.or.kr/geochang
 2. Tongyeong ကြက်ခြေနီဆေးရုံ

  Tongyeong ro, Gyeongsangnam-do 97
  055-644-8901 http://www.rch.or.kr/tongyeong
 3. Changzhou ကြက်ခြေနီဆေးရုံ

  Gyeongsangbuk Changzhou ဖို့နိဒါနျးပိုငျး 53
  054-534-3501 http://www.rch.or.kr/sangju
 4. အင်ချွန်းကြက်ခြေနီဆေးရုံ

  အင်ချွန်းအတွက် Gu အခွက်တဆယ်အနိုင်ရ 263
  032-899-4000 http://www.rch.or.kr/incheon
 5. ဆိုးလ်မြို့ကြက်ခြေနီဆေးရုံ

  Jongno-Gu, ဆိုးလ် saemunan 9
  02-2002-8000 http://www.rch.or.kr/seoul