အသိပေးချက်များ

ဘှဲ့
မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှလူနာလွှဲပြောင်းပုံစံကို
နေ့စှဲ

13.12.23

မာတိကာ
အစောင့်ရှောက်မှုစင်တာမျှော်လင့်ဖို့ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုယူခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
သက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများကိုဆက်သွယ်ရန်ဆန္ဒရှိသူများသည် download, ဖန်တီးရန်သူသည်ဤပုံစံကိုတန်ဖိုးထားတစ်ဦးလူနာပြန်တမ်း.


* မေးခြင်း : 02)2002-8683 သို့မဟုတ် gw1100115@gmail.com