วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

 1. 01

  สําหรับการรักษาพยาบาล
  <span class="tr_" id="tr_81" data-source="1" data-orig="การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง">การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง</span><span id="tr_img_81" class="tr-icon tr-icon-yellow" title="การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง" style="border: 0px; margin: 1px; padding: 0px;"></span>

 2. 02

  ในชั้นเรียนการรักษาพยาบาล
  การปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลและ
  สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม

 3. 03

  ระหว่างสภากาชาดเกาหลีและผู้สนับสนุน
  เสริมสร้างความร่วมมือ

 4. 04

  บริการสาธารณสุขแห่งชาติ
  ยั่งยืนด้วยการดำเนินงาน
  ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม