วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

 1. 01

  สำหรับต่างประเทศการแพทย์ที่มีช่องโหว่
  การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง

 2. 02

  ต่างประเทศด้านการแพทย์ที่มีช่องโหว่
  การปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลและ
  สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม

 3. 03

  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติ - ศูนย์กลางของภูมิภาค
  ระหว่างโรงพยาบาลของรัฐ
  ความร่วมมืออาคาร

 4. 04

  กาชาดและโซลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติ,
  Chung Mong Koo-, มูลนิธิตับฮุนได
  ความร่วมมือ