สุขภาพของประชาชนโครงการก่อสร้างเครือข่าย

ข้อตกลงทางธุรกิจ(บันทึกความเข้าใจ) ข้อสรุป

Jongno-gu, ศูนย์ให้คำปรึกษาเยาวชน

Jongno-gu, ศูนย์ให้คำปรึกษาเยาวชน

สถาบันของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศองค์กรพัฒนาเอกชน, โดยการสร้างองค์กรชุมชนและเครือข่ายที่สร้างขึ้นในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับระบบชุมชนตามให้รวมอินทรีย์บริการสุขภาพและสวัสดิการ.
ผ่านข้อตกลงศูนย์ดูแลความหวังและสถาบันชุมชนให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่บริการทางการแพทย์สาธารณะของโรงพยาบาลและผู้ด้อยโอกาสร่วมมือกับผู้ป่วยเพื่อติดตามพวกเขาในเอกสารที่จําเป็นและการดูแลผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกและทํางานร่วมกันเพื่อการดูแลผู้ป่วยและการศึกษาด้านสุขภาพ. นอกจากนี้ยังใช้ทรัพยากรร่วมกันแต่ละสถาบันที่จะดำเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณสามารถวิจัยร่วมกันและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือ.

การประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนา-01การประชุมสัมมนา-02

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม

2014เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม

2014เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม

เรากําลังหารือเกี่ยวกับโครงการและขั้นตอนการร้องขอของหน่วยงานอื่น ๆ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่ศูนย์การแพทย์โฮป. โดยการอภิปรายคู่ค้าและการพัฒนาบุคลากรชุมชนทิศทางและเสริมสร้างเครือข่ายมากกว่าการลดช่องว่างระหว่างการรับรู้ของศูนย์และระยะเวลาของความร่วมมือ.

ครอบครัวหลากวัฒนธรรมการรักษาคอ​​นเสิร์ต

ของขวัญแบบทดสอบความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ของขวัญแบบทดสอบความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รักษาภาพถ่ายแสดงคอนเสิร์ตครอบครัวหลากวัฒนธรรม

รักษาภาพถ่ายแสดงคอนเสิร์ตครอบครัวหลากวัฒนธรรม

เรากําลังหารือเกี่ยวกับโครงการและขั้นตอนการร้องขอของหน่วยงานอื่น ๆ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่ศูนย์การแพทย์โฮป. โดยการอภิปรายคู่ค้าและการพัฒนาบุคลากรชุมชนทิศทางและเสริมสร้างเครือข่ายมากกว่าการลดช่องว่างระหว่างการรับรู้ของศูนย์และระยะเวลาของความร่วมมือ.