ทรัพยากร

국문.png
12

온드림 희망진료센터 리플렛 (국문)

온드림 희망진료센터 소개자료 (국문) 입니다.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูล
영어.png
11

Healthy Neighbor Center Leaflet (English)

Healthy Neighbor Center Leaflet. English version.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูล
불어.png
10

Healthy Neighbor Center Leaflet (French)

Healthy Neighbor Center Leaflet. French version.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูล
몽골.png
09

Healthy Neighbor Center Leaflet ...

Healthy Neighbor Center Leaflet. Mongolian version.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูล
아랍어.png
08

Healthy Neighbor Center Leaflet (Arabic)

Healthy Neighbor Center Leaflet. Arabic version.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูล
태국어.png
07

Healthy Neighbor Center Leaflet (Thai)

Healthy Neighbor Center Leaflet. Thai version.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูล
06

อ้างอิงผู้ป่วย

ฝันศูนย์การแพทย์หวังเป็นรูปแบบการส่งต่อผู้ป่วย.

ดาวน์โหลดข้อมูล
05

ฉันสุขภาพรักษาส่วนที่ 2

ในฝัน Keeper หวังว่าศูนย์ดูแลสุขภาพของฉัน(ความดันเลือดสูง·ไขมันในเลือดสูง) ข้อมูลเป็น.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูล
04

ของฉันส่วนสุขภาพผู้รักษาประตู 1

หวังเป็นฝันที่ศูนย์ดูแลสุขภาพของฉันทรัพยากร Keeper.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูล
04-กระดานป้ายติดประกาศ-02-_03.jpg สื่อ
03

ศูนย์จดหมายข่าวส่วนที่ 2

ครอบครัวความหลากหลายทางวัฒนธรรม, แรงงานต่างชาติ, หวังว่าการแบ่งปันข้อมูลที่เตรียมไว้สำหรับการดูแลสุขภาพของ sooecheung.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูล