ฝันความหวังศูนย์การแพทย์

ฝันศูนย์การแพทย์หวังเป็นครอบครัวหลากวัฒนธรรมและแรงงานข้ามชาติ, ผู้ลี้ภัยและอื่น ๆ ที่จะช่วยให้การดูแลทางการแพทย์ด้อยโอกาสในจุดบอด,
Chung Mong Koo-, ฮุนไดและมูลนิธิกาชาดมือข้างหนึ่งถือเปิดศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล.

ค้นหาสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

แสดงมากขึ้น
แสดงมากขึ้น

การแจ้งเตือน