Бизнесийн зорилго

 1. 01

  эрүүл мэндийн хувьд бэрхшээлтэй хүмүүст зориулагдсан
  Өндөр чанартай эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх

 2. 02

  эрүүл мэндийн хувьд бэрхшээлтэй хүмүүст
  эмнэлгийн хүртээмжийг сайжруулах
  Нийгмийн хамгааллын сүлжээг бий болгох

 3. 03

  Солонгосын Улаан загалмайн нийгэмлэг болон ивээн тэтгэгчийн хооронд
  хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх

 4. 04

  Үндэсний эрүүл мэндийн үйлчилгээ
  Үйл ажиллагаа явуулах замаар тогтвортой
  Нийгэмд хувь нэмэр оруулах үйл ажиллагаа явуулах