Бизнесийн зорилго

 1. 01

  Гадаад эрүүл мэндийн эмзэг нь
  өндөр чанартай эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх

 2. 02

  Гадаад эрүүл мэндийн эмзэг
  халамжлах хүртээмжийг сайжруулах,
  нийгмийн аюулгүй байдал тор барих

 3. 03

  Үндэсний их сургуулийн эмнэлэг - бүс нутгийн төв
  Олон нийтийн эмнэлэг хооронд
  барилгын хамтын ажиллагаа

 4. 04

  Улаан Загалмай, Сөүлийн Үндэсний их сургуулийн эмнэлэг,
  Чун Монг-Koo, Hyundai элэгний суурь
  Хамтран ажиллах