Ёнжүгийн Улаан загалмайн эмнэлэг

 • Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамнаас 「Нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн хамтын ажиллагааны тогтолцоог бий болгох төсөл」-д бүс нутгийн хариуцлагатай эмнэлгийн байгууллагаар сонгогдсон.
 • Дементийг урьдчилан сэргийлэх танин мэдэхүйн үйл ажиллагаанд зориулсан дементийн боловсролыг хэрэгжүүлэх(Ёнжүгийн ахмадын халамжийн төв)
 • Хямдралтай хүмүүст оюуны хомсдолын эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй хамрагдана(тархины MRI) хэрэгжилт
 • Хүмүүнлэгийн гарааны Корона 19 халдварт өвчний эмнэлэгт яаралтай тусламж үзүүлэх төсөл хэрэгжиж байна.
 • Эмзэг бүлгийнхэнд үнэ төлбөргүй ханиад(томуу) Вакцинжуулалтын хэрэгжилт
 • Архаг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх·Удирдлагын кампанит ажлын гүйцэтгэл

 • Ёнжүгийн Улаан загалмайн эмнэлэгт Hope эмнэлгийн төвийг нээлээ
 • "Ахмад настны эмчилгээ хуваалцах сан"-тай бизнесийн гэрээ байгуулж, ахмад настны өвдөгний үений үений мэс заслыг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэв.
 • Тархины цус харвалтаас урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх эрүүл мэндийн лекц
 • Эрүүл хооллолтын үнэн ба үнэний тухай эрүүл мэндийн лекцүүдийн хэрэгжилт
 • Иргэний эрүүл мэндийн туршлага төв(CPR туршлага) хэрэгжилт
 • Ёнжү Нийгмийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран амьдралын боломж тааруу хүмүүст түрүү булчирхайн шинжилгээг үнэ төлбөргүй хийнэ
 • Диализийн судасны хүртээмжтэй эрүүл мэндийн курсуудын менежмент
 • Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамнаас гадаадын ажилчдад эмнэлгийн тусламж үзүүлэх төсөл хэрэгжүүлдэг эмнэлгийн байгууллага гэж тодорхойлсон