Нийтийн эрүүл мэндийн сүлжээ байгуулах төсөл

бизнесийн гэрээ(Харилцан ойлголцлын санамж бичигт) Дүгнэлт

Jongno дүүргийн, залуучуудын зөвлөгөө өгөх төв

Jongno дүүргийн, залуучуудын зөвлөгөө өгөх төв

Олон нийтийн байгууллагууд гадаадын ТББ-тай холбоотой, Олон нийтэд тулгуурласан системийн нягт хамтын ажиллагаа нь эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг органик нэгдмэл хангадаг онд байгуулагдсан олон нийтийн байгууллага, сүлжээг бий болгох замаар.
Хэлэлцээрээр Хоуп эрүүл мэндийн төв болон орон нутгийн олон нийтийн байгууллагууд тус эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй ядуу хүмүүст эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж, хамтран ажиллаж байна.. Мөн өөрийн бизнесээ үргэлжлүүлэн байгууллага тус бүрийн нөөцийг хуваалцах, хамтарсан судалгаа, эрдэм шинжилгээний солилцоо, хамтын ажиллагаа танд тусалж ажиллаж байна.

симпозиум

симпозиум-01симпозиум-02

уулзалт албаныхан холбогдох байгууллагууд

2014холбогдох байгууллагууд хуралд албан тушаалтныг

2014холбогдох байгууллагууд хуралд албан тушаалтныг

Хоуп эрүүл мэндийн төвд бусад байгууллагуудын бизнес, хүсэлтийн журмын талаар цаашдын хөгжлийн чиг хандлага, удирдамжийг хэлэлцэж байна.. орон нутгийн түншүүд болон ажилтнууд хөгжлийн чиглэлийг хэлэлцэж, хамтын ажиллагааны хугацаанд төвийн мэдлэг, хоорондын зөрүүг багасгах биш, харин сүлжээг бэхжүүлэх.

Олон соёлт гэр бүлийн эдгэрэл Concert

Бэлэг дурсгалын олон соёлт тоглох

Бэлэг дурсгалын олон соёлт тоглох

концерт тоглолт соёлт гэр бүлийн зураг Эдгээх

концерт тоглолт соёлт гэр бүлийн зураг Эдгээх

Хоуп эрүүл мэндийн төвд бусад байгууллагуудын бизнес, хүсэлтийн журмын талаар цаашдын хөгжлийн чиг хандлага, удирдамжийг хэлэлцэж байна.. орон нутгийн түншүүд болон ажилтнууд хөгжлийн чиглэлийг хэлэлцэж, хамтын ажиллагааны хугацаанд төвийн мэдлэг, хоорондын зөрүүг багасгах биш, харин сүлжээг бэхжүүлэх.