Resources

국문.png
12

온드림 희망진료센터 리플렛 (국문)

온드림 희망진료센터 소개자료 (국문) The.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
영어.png
11

Healthy Neighbor Center Leaflet (Англи хэл)

Healthy Neighbor Center Leaflet. English version.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
불어.png
10

Healthy Neighbor Center Leaflet (French)

Healthy Neighbor Center Leaflet. French version.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
몽골.png
09

Healthy Neighbor Center Leaflet ...

Healthy Neighbor Center Leaflet. Mongolian version.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
아랍어.png
08

Healthy Neighbor Center Leaflet (Arabic)

Healthy Neighbor Center Leaflet. Arabic version.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
태국어.png
07

Healthy Neighbor Center Leaflet (Thai)

Healthy Neighbor Center Leaflet. Thai version.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
06

өвчтөний Шилжүүлэх

Найдвар Medical Center-нд Dream өвчтөн лавлагаа хэлбэр юм.

Мэдээлэл Татаж авах
05

2 Миний Эрүүл мэндийн Keeper-р хэсэг

Dream Keeper дээр миний эрүүл мэндийн төв гэж найдаж байна(Өндөр цусны даралт·Hyperlipidemia) Мэдээлэл байна.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
04

Миний эрүүл мэнд асран хамгаалагч 1-р хэсэг

Найдвар мөрөөдөл миний эрүүл мэндийн төвүүд Keeper Resources ирж байна.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
04-Тендерийн зарын зөвлөл-02-Хэвлэл мэдээллийн _03.jpg
03

Төв сонин 2-р хэсэг

Олон соёлт гэр бүлийн, Гадаад ажилчид, мэдээллийг хуваалцах sooecheung эрүүл мэндийн тусламж бэлтгэсэн найдаж байна.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн