Resources

06

өвчтөний Шилжүүлэх

Найдвар Medical Center-нд Dream өвчтөн лавлагаа хэлбэр юм.

Мэдээлэл Татаж авах
05

2 Миний Эрүүл мэндийн Keeper-р хэсэг

Dream Keeper дээр миний эрүүл мэндийн төв гэж найдаж байна(Өндөр цусны даралт·Hyperlipidemia) Мэдээлэл байна.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
04

Миний эрүүл мэнд асран хамгаалагч 1-р хэсэг

Найдвар мөрөөдөл миний эрүүл мэндийн төвүүд Keeper Resources ирж байна.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
04-Тендерийн зарын зөвлөл-02-Хэвлэл мэдээллийн _03.jpg
03

Төв сонин 2-р хэсэг

Олон соёлт гэр бүлийн, Гадаад ажилчид, мэдээллийг хуваалцах sooecheung эрүүл мэндийн тусламж бэлтгэсэн найдаж байна.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
04-Тендерийн зарын зөвлөл-02-Хэвлэл мэдээллийн _06.jpg
02

Төв сонин 1-р хэсэг

Олон соёлт гэр бүлийн, Гадаад ажилчид, мэдээллийг хуваалцах sooecheung эрүүл мэндийн тусламж бэлтгэсэн найдаж байна.

PDF Татаж авах Өгөгдлийн
01

Гаднын агентлаг лавлагаа хэлбэр

Найдвар Эрүүл мэндийн төв агентлаг лавлагаа хэлбэрээр гаднаас ирж мөрөөдөл байна.

Мэдээлэл Татаж авах